Nedfrysning av egna ägg och spermier

Nedanstående priser gäller från 1 januari 2024.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

Äggfrys

Konsultation/ utredning äggfrys
3000 kr

Stimulering och nedfrysning av ägg samt förvaring 1 år

Första behandlingen
35 000 kr

Påföljande behandlingar
29 000 kr

Frysförvaring efter 1 år
3 250 kr/år

Befruktning av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier
32 000 kr

Befruktning av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
45 000 kr

Spermiefrys

Infrysning och förvaring 1 år
4 250 kr

Frysförvaring efter 1 år
3 250 kr/år
 

Destruktion av embryo, ägg eller spermier
Om det finns embryo, ägg eller spermier i vår frys som inte kommer att användas, meddela oss via detta formulär så behövs ingen ytterligare frysavgift.